waga kami shu yo misase tamae idainaru sono keikaku
わが神主よ見させたまえ偉大なるその計画
tenga hiraki hikari ga michi shion no ueni todomaru
天が開き光が道 しおんの上とどまる
sukui no miwaza zenchi wo ooi yorokobino uta hibikase
救いのみわざ全地を多いよろこびの歌響かせ
sono seigi wa heiwa wo yobu shuno mitama ga nagareru
そのせいぎは平和を呼ぶ主のみたまが流れる

Chorus
sonohi zensekai ga shuno mina takaku kakageru
その日全世界が主のみな高くかがえる
sakebe ou no ou yesu ni haleluya eikou towa ni are
叫べ王の王イエスにハレルヤ栄光とわにあれ

Bridge
ou no ou naru shu yesu ni
王の王なる主イェスに
zennou naru shu yesu ni
全能なるしゅイェスに
shorisha naru kohitsuji ni
勝利者なる子羊に
eikou towa ni are
栄光とわにあれ